Aktuálna ponuka seminárov na stiahnutie v PDF: Stiahnuť ponuku
Mám záujem dostávať ponuku seminárov na e-mail:

Ponuka Seminárov

Zvoľte si kategóriu:
 
Všetky kategórie
ŠKOLENIE PODĽA VAŠICH POŽIADAVIEK PRIAMO VO VAŠEJ SPOLOČNOSTI Prihlásiť Viac
Dátum uskutočnenia: 1.1.2016-31.12.2016
Prednáša: NAJLEPŠÍ LEKTORI V OBLASTIACH DANÍ, PRACOVNÉHO PRÁVA, MIEZD, KOMUNIKÁCIE A OVEĽA VIAC
Kód školenia: -
Variabilný symbol: -
PRÁVA A POVINNOSTI PERSONÁLNEHO MANAGEMENTU V ZMYSLE PRACOVNOPRÁVNYCH PREDPISOV SR Prihlásiť Viac
Dátum uskutočnenia: 20.10.2016
Prednáša: ING. MILUŠKA HORVÁTHOVÁ - Profesionálna lektorka v oblasti účtovnej, ekonomickej, personálnej a daňovej
Kód školenia: -
Variabilný symbol: 201016
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV - ODBORNÁ PRÍPRAVA NA SKÚŠKU ZODPOVEDNÝCH OSÔB + VYDANIE OSVEDČENIA Prihlásiť Viac
Dátum uskutočnenia: 24.10.2016
Prednáša: JUDr. MARCELA MACOVÁ - Lektorka úspešne absolvovala skúšku na Úrade a počas tohto seminára Vám poskytne potrebné informácie, ktoré je potrebné vedieť pri skúške zodpovednej osoby
Kód školenia: -
Variabilný symbol: 241016
ZÁKONNÍK PRÁCE - VZNIK, ZMENA, SKONČENIE PRACOVNÉHO POMERU Prihlásiť Viac
Dátum uskutočnenia: 25.10.2016
Prednáša: JUDr. MARIÁN POLAKOVIČ - ODBORNÝ LEKTOR V OBLASTI PRACOVNÉHO PRÁVA
Kód školenia: -
Variabilný symbol: 2510160
SPRÁVA REGISTRATÚRY A ARCHÍV ORGANIZÁCIE + NOVELA ZÁKONA + VYDANIE OSVEDČENIA Prihlásiť Viac
Dátum uskutočnenia: 25.10.2016
Prednáša: PhDr. Mária MUNKOVÁ, PhDr. Lenka PAVLÍKOVÁ, Mgr. Jana BAUEROVÁ - Odborné profesionálne lektorky pôsobiace v oblasti legislatívneho zabezpečenia správy registratúry a archívnej činnosti
Kód školenia: -
Variabilný symbol: 251016
CESTOVNÉ NÁHRADY PRI PRACOVNEJ CESTE A VYSIELANÍ ZAMESTNANCOV DO INÝCH ČLENSKÝCH ŠTÁTOV EU, PRI CEZHRANIČNOM POSKYTOVANÍ SLUŽIEB V ZMYSLE NOVÉHO ZÁKONA O CEZHRANIČNEJ SPOLUPRÁCIÍ PRI VYSIELANÍ ZAMESTNANCOV NA VÝKON PRÁC PRI POSKYTOVANÍ SLUŽIEB Prihlásiť Viac
Dátum uskutočnenia: 26.10.2016
Prednáša: ING. MILUŠKA HORVÁTHOVÁ - Profesionálna lektorka v oblasti účtovnej, ekonomickej, personálnej a daňovej
Kód školenia: -
Variabilný symbol: 261016
NOVÝ ZÁKON O ODPADOCH A POVINNOSTI PRI NAKLADANÍ S ODPADMI A OBALMI V ROKU 2017 Prihlásiť Viac
Dátum uskutočnenia: 27.10.2016
Prednáša: ING. PETER GALLOVIČ - ODBORNÍK V OBLASTI ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA A ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Kód školenia: -
Variabilný symbol: 271016
BUSINESS PROTOKOL V ANGLICKOM JAZYKU + VYDANIE OSVEDČENIA, BUSINESS PROTOCOL IN ENGLISH Prihlásiť Viac
Dátum uskutočnenia: 27.10.2016
Prednáša: HELENA SCANLONOVA - odborná lektorka v oblasti komunikačnej zručnosti, motivácie, kreativity a osobného rozvoj
Kód školenia: -
Variabilný symbol: 2710160
ODPISOVANIE DLHODOBÉHO MAJETOK Z ÚČTOVNÉHO A DAŇOVÉHO HĽADISKA V ROKU 2016 Prihlásiť Viac
Dátum uskutočnenia: 4.11.2016
Prednáša: ING. MILUŠKA HORVÁTHOVÁ - Profesionálna lektorka v oblasti účtovnej, ekonomickej, personálnej a daňovej
Kód školenia: -
Variabilný symbol: 041116
SPRÁVA REGISTRATÚRY A ARCHÍV ORGANIZÁCIE + NOVELA ZÁKONA + VYDANIE OSVEDČENIA Prihlásiť Viac
Dátum uskutočnenia: 15.11.2016
Prednáša: PhDr. Mária MUNKOVÁ, PhDr. Lenka PAVLÍKOVÁ, Mgr. Jana BAUEROVÁ - Odborné profesionálne lektorky pôsobiace v oblasti legislatívneho zabezpečenia správy registratúry a archívnej činnosti
Kód školenia: -
Variabilný symbol: 151116
1/4 ĎalejCopyright © 2007-2009, AGENTÚRA APOLLO. All rights reserved. Tvorba web stránok - Styleweb.